Ga naar content
Lees voor

Reconstructie Boerenkamplaan verloopt voorspoedig

16 mei 2022

In het laatste weekend van april zijn er grote werkzaamheden geweest aan de Boerenkamplaan. Het betroffen rioolwerkzaamheden aan de Boerenkamplaan die de Hooghoefweg te Someren kruisen. De werkzaamheden zijn onderdeel van de reconstructie van de Boerenkamplaan, inclusief de aanleg van de Blauwe Ader.  De Blauwe Ader betreft de aanleg van een schoonwater riolering met een diameter van 1000 mm die het water van de daken en het openbaar gebied (weg en trottoirs) afvoert naar de Waterschapsloot aan de Steegstraat.

Het asfalt werd verwijderd en er werd een tijdelijke bemaling geplaatst zodat het grondwater keurig werd opgevangen. In de nacht zijn de rioleringsbuizen gelegd. ’s ochtends vroeg was alles weer dicht en kon de weg weer geasfalteerd worden. Ook het rode fietspad, dat onderdeel is van de rotonde, is direct meegenomen. Zondagmiddag is de rotonde weer opengesteld voor al het verkeer. Naar verwachting ronden we de werkzaamheden in juli 2022 af waardoor de Blauwe Ader het regenwater af kan voeren en wateroverlast tot het verleden moet behoren!

Reconstructie Boerenkamplaan verloopt voorspoedig 16 mei 2022

In het laatste weekend van april zijn er grote werkzaamheden geweest aan de Boerenkamplaan. Het betroffen rioolwerkzaamheden aan de Boerenkamplaan die de Hooghoefweg te Someren kruisen. De werkzaamheden zijn onderdeel van de reconstructie van de Boerenkamplaan, inclusief de aanleg van de Blauwe Ader.  De Blauwe Ader betreft de aanleg van een schoonwater riolering met een diameter van 1000 mm die het water van de daken en het openbaar gebied (weg en trottoirs) afvoert naar de Waterschapsloot aan de Steegstraat.

Het asfalt werd verwijderd en er werd een tijdelijke bemaling geplaatst zodat het grondwater keurig werd opgevangen. In de nacht zijn de rioleringsbuizen gelegd. ’s ochtends vroeg was alles weer dicht en kon de weg weer geasfalteerd worden. Ook het rode fietspad, dat onderdeel is van de rotonde, is direct meegenomen. Zondagmiddag is de rotonde weer opengesteld voor al het verkeer. Naar verwachting ronden we de werkzaamheden in juli 2022 af waardoor de Blauwe Ader het regenwater af kan voeren en wateroverlast tot het verleden moet behoren!