Ga naar content
Lees voor

Reconstructie Boerenkamplaan

14 feb 2022

Binnenkort starten de werkzaamheden om wateroverlast tegen te gaan in de Boerenkamplaan en de Kievitsstraat. We willen de wateroverlast bij hevige buien oplossen door de weg én de voorzijde van de woningen af te koppelen. Dat betekent dat het regenwater niet meer in het bestaande riool terecht zal komen. Omdat de weg toch open ligt brengen we ook een ander wegdek aan.

Met dit project zijn we samen met de aanwonenden al een poosje bezig. In november 2018 is tijdens een informatiebijeenkomst Ontwerp Boerenkamplaan-Kievitstraat voor de inrichting van de Boerenkamplaan – rotonde Hooghoefweg – Kievitsstraat toegelicht. Dit ontwerp is toen samen met een klankbordgroep en direct aanwonenden tot stand gekomen. Hierna is de gemeente aan de slag gegaan met de uitwerking van het ontwerp. Met het Waterschap Aa en Maas is afstemming geweest en inmiddels zijn de benodigde vergunningen verleend. 

Wat gaan we doen?
We willen de wateroverlast bij hevige buien oplossen door de weg én de voorzijde van de woningen af te koppelen. Dat betekent dat het regenwater niet meer in het bestaande riool terecht zal komen. Dit stroomt dan via een nieuwe regenwaterleiding naar de Waterschapsloot aan de Steegstraat. De bewoners ontvangen binnenkort meer informatie over de mogelijkheden voor afkoppelen en hoe zij hier aan mee kunnen doen. Lees hier alvast meer.

In de Boerenkamplaan verwijderen we het asfalt en vervangen dit door geluid-reducerende betonstraatstenen (SilentWay). Deze liggen ook al in de Kerkstraat en worden dus in de Boerenkamplaan doorgetrokken. Tevens worden fietssuggestiestroken aangelegd. De Kievitsstraat krijgt zowel een nieuwe regenwaterleiding én een nieuw vuilwaterriool.

Huidige situatie Boerenkamplaan

Huidige situatie Kievitstraat

Nieuwe situatie bestrating

Wanneer gaan we dit doen?
De uitvoering van het project wordt in fases uitgevoerd. De eerste fase start 7 maart 2022. Aannemer Vissers-Ploegmakers begint in de Kievitstraat en gaat begin april naar de rotonde toe. De rotonde zelf wordt eind april aangepakt.  Begin mei gaat de aannemer dan via de rotonde Hooghoefweg naar de Boerenkamplaan. De planning voorziet in dat alle werkzaamheden voor de bouwvakvakantie zijn afgerond. De beplanting doen we in november 2022, dat is daar de ideale periode voor. Op onderstaand plaatje kunt u de planning bekijken.

Hinder
Uiteraard hebben wij de nodige voorzieningen in het project meegenomen om de (over)last te minimaliseren. Toch zal er van tijd tot tijd enige hinder zijn. Mocht u vragen over de bereikbaarheid hebben dan kunt u contact opnemen met Hans Kessels, de toezichthouder van de gemeente Someren. Hij is bereikbaar via: 0493 – 494 888 of email: h.kessels@someren.nl

Reconstructie Boerenkamplaan 14 feb 2022

Binnenkort starten de werkzaamheden om wateroverlast tegen te gaan in de Boerenkamplaan en de Kievitsstraat. We willen de wateroverlast bij hevige buien oplossen door de weg én de voorzijde van de woningen af te koppelen. Dat betekent dat het regenwater niet meer in het bestaande riool terecht zal komen. Omdat de weg toch open ligt brengen we ook een ander wegdek aan.

Met dit project zijn we samen met de aanwonenden al een poosje bezig. In november 2018 is tijdens een informatiebijeenkomst Ontwerp Boerenkamplaan-Kievitstraat voor de inrichting van de Boerenkamplaan – rotonde Hooghoefweg – Kievitsstraat toegelicht. Dit ontwerp is toen samen met een klankbordgroep en direct aanwonenden tot stand gekomen. Hierna is de gemeente aan de slag gegaan met de uitwerking van het ontwerp. Met het Waterschap Aa en Maas is afstemming geweest en inmiddels zijn de benodigde vergunningen verleend. 

Wat gaan we doen?
We willen de wateroverlast bij hevige buien oplossen door de weg én de voorzijde van de woningen af te koppelen. Dat betekent dat het regenwater niet meer in het bestaande riool terecht zal komen. Dit stroomt dan via een nieuwe regenwaterleiding naar de Waterschapsloot aan de Steegstraat. De bewoners ontvangen binnenkort meer informatie over de mogelijkheden voor afkoppelen en hoe zij hier aan mee kunnen doen. Lees hier alvast meer.

In de Boerenkamplaan verwijderen we het asfalt en vervangen dit door geluid-reducerende betonstraatstenen (SilentWay). Deze liggen ook al in de Kerkstraat en worden dus in de Boerenkamplaan doorgetrokken. Tevens worden fietssuggestiestroken aangelegd. De Kievitsstraat krijgt zowel een nieuwe regenwaterleiding én een nieuw vuilwaterriool.

Huidige situatie Boerenkamplaan

Huidige situatie Kievitstraat

Nieuwe situatie bestrating

Wanneer gaan we dit doen?
De uitvoering van het project wordt in fases uitgevoerd. De eerste fase start 7 maart 2022. Aannemer Vissers-Ploegmakers begint in de Kievitstraat en gaat begin april naar de rotonde toe. De rotonde zelf wordt eind april aangepakt.  Begin mei gaat de aannemer dan via de rotonde Hooghoefweg naar de Boerenkamplaan. De planning voorziet in dat alle werkzaamheden voor de bouwvakvakantie zijn afgerond. De beplanting doen we in november 2022, dat is daar de ideale periode voor. Op onderstaand plaatje kunt u de planning bekijken.

Hinder
Uiteraard hebben wij de nodige voorzieningen in het project meegenomen om de (over)last te minimaliseren. Toch zal er van tijd tot tijd enige hinder zijn. Mocht u vragen over de bereikbaarheid hebben dan kunt u contact opnemen met Hans Kessels, de toezichthouder van de gemeente Someren. Hij is bereikbaar via: 0493 – 494 888 of email: h.kessels@someren.nl