Ga naar content
Lees voor

Samen voor een klimaatrobuuste gemeente

12 dec 2019

Hevige regenval, hagelbuien, maar ook snikhete dagen en droogte. Het klimaat verandert. Het weer wordt steeds extremer. Dat veroorzaakt overlast en schade voor mens en dier. Samen met de waterschappen Aa en Maas en De Dommel, provincie Brabant, agrariërs, bedrijven en inwoners zoekt de gemeente Someren naar oplossingen om het klimaat de baas te worden. Het programma Onweerstaanbaar Someren ijvert voor het klimaatbestendiger maken van de gemeente Someren. Dat doen we met zijn allen. 

De samenwerking tussen de verschillende partijen werkt goed,’ maakt Marcel Brands, programmaleider van Onweerstaanbaar Someren eind 2019 de balans op. ‘Diverse kleinere projecten zijn al uitgevoerd, het waterstaatswerk van de waterschappen is bijvoorbeeld geautomatiseerd.’ Maar daarmee is het probleem volgens Brands nog niet opgelost. ‘We zoeken naar locaties voor een aantal grote ingrepen, zoals het creëren van klimaatbuffers. Een klimaatbuffer is een combinatie van waterberging, waarbij ook grondwaterherstel ten behoeve van natuur en landbouw wordt gerealiseerd.’

Mix aan maatregelen

Daarnaast bereidt de gemeente Someren een mix aan maatregelen voor om de gemeente klimaatrobuust te maken. Zo is er vanaf 2020 een subsidie beschikbaar voor inwoners die regenwater willen afkoppelen van het riool. Een afkoppelcoach kan inwoners gratis advies geven over de afkoppelingsmogelijkheden. 

Ook wordt er hard gewerkt om nieuwbouwwijk Groote Hoeven circulair, gasloos en klimaatrobuust te maken én gaat de gemeente Someren, samen met Waterschap Aa en Maas, de provincie Brabant en de ZLTO agrariërs helpen om hun bodemkwaliteit te verbeteren.

Maar we zijn altijd op zoek naar nog meer ideeën. Hoe gaan we wateroverlast en droogte tegen? En hoe verbeteren we de water- en bodemkwaliteit? Met zijn allen kunnen we een steentje bijdragen. We horen graag van je via onweerstaanbaar@someren.nl

Op www.klimaatadaptatiebrabant.nl hét platform over klimaat van de provincie Noord-Brabant, lees je wat we doen en wat onze plannen zijn.

 

 

Samen voor een klimaatrobuuste gemeente 12 dec 2019

Hevige regenval, hagelbuien, maar ook snikhete dagen en droogte. Het klimaat verandert. Het weer wordt steeds extremer. Dat veroorzaakt overlast en schade voor mens en dier. Samen met de waterschappen Aa en Maas en De Dommel, provincie Brabant, agrariërs, bedrijven en inwoners zoekt de gemeente Someren naar oplossingen om het klimaat de baas te worden. Het programma Onweerstaanbaar Someren ijvert voor het klimaatbestendiger maken van de gemeente Someren. Dat doen we met zijn allen. 

De samenwerking tussen de verschillende partijen werkt goed,’ maakt Marcel Brands, programmaleider van Onweerstaanbaar Someren eind 2019 de balans op. ‘Diverse kleinere projecten zijn al uitgevoerd, het waterstaatswerk van de waterschappen is bijvoorbeeld geautomatiseerd.’ Maar daarmee is het probleem volgens Brands nog niet opgelost. ‘We zoeken naar locaties voor een aantal grote ingrepen, zoals het creëren van klimaatbuffers. Een klimaatbuffer is een combinatie van waterberging, waarbij ook grondwaterherstel ten behoeve van natuur en landbouw wordt gerealiseerd.’

Mix aan maatregelen

Daarnaast bereidt de gemeente Someren een mix aan maatregelen voor om de gemeente klimaatrobuust te maken. Zo is er vanaf 2020 een subsidie beschikbaar voor inwoners die regenwater willen afkoppelen van het riool. Een afkoppelcoach kan inwoners gratis advies geven over de afkoppelingsmogelijkheden. 

Ook wordt er hard gewerkt om nieuwbouwwijk Groote Hoeven circulair, gasloos en klimaatrobuust te maken én gaat de gemeente Someren, samen met Waterschap Aa en Maas, de provincie Brabant en de ZLTO agrariërs helpen om hun bodemkwaliteit te verbeteren.

Maar we zijn altijd op zoek naar nog meer ideeën. Hoe gaan we wateroverlast en droogte tegen? En hoe verbeteren we de water- en bodemkwaliteit? Met zijn allen kunnen we een steentje bijdragen. We horen graag van je via onweerstaanbaar@someren.nl

Op www.klimaatadaptatiebrabant.nl hét platform over klimaat van de provincie Noord-Brabant, lees je wat we doen en wat onze plannen zijn.