Ga naar content
Lees voor

Snelle klimaatverandering veroorzaakt door de mens

5 sep 2021

De opwarming van de aarde is nu overal op aarde merkbaar en de oorzaak is de menselijke uitstoot van broeikasgassen. De grens van 1,5 graad wereldwijde temperatuurstijging bereiken we al over ongeveer tien jaar. Dit zijn een paar belangrijke conclusies uit het nieuwste rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Het rapport verscheen in augustus. Ook in Someren merken we de gevolgen van de klimaatverandering. We zijn dan ook niet voor niets met het programma Onweerstaanbaar Someren aan de slag. Samen zorgen we ervoor dat Someren klimaatbestendiger wordt. Ook de inwoners en ondernemers zelf kunnen helpen om Someren onweerstaanbaar te maken. Bijvoorbeeld door het regenwater af te koppelen van het riool. Op de website www.klimaatadaptatienederland.nl vind je meer informatie over het rapport. Hieronder lees je een korte samenvatting.

Snelle klimaatverandering veroorzaakt door de mens
Uit dit nieuwe rapport van de VN blijkt overduidelijk dat het klimaat is opgewarmd door de mens. De invloed van de mens is niet meer ‘zeer waarschijnlijk’ maar ‘onbetwistbaar’. Zo’n snelle opwarming als nu is in ieder geval de laatste tweeduizend jaar niet voorgekomen. De opwarming heeft in de hele wereld al grote veranderingen veroorzaakt. Dit is vooral merkbaar doordat weersextremen toenemen. Verder verschillen de effecten regionaal. Zo warmen Noord- en Zuid-Europa beide sterk op, maar wordt het noorden van Europa natter en het zuiden juist droger. Ook dreigen sommige effecten van klimaatverandering onomkeerbaar te worden, zoals de stijging van de zeespiegel.

Gevolgen voor Nederland
In oktober zal het KNMI het Klimaatsignaal ’21 publiceren. Die publicatie legt uit wat de kennis uit dit nieuwe IPCC-rapport betekent voor het klimaat en de weersextremen in Nederland. De kennis uit het rapport wordt daarin aangevuld met waarnemingen en onderzoek van het KNMI. Uit het IPCC-rapport blijkt in ieder geval dat de zeespiegelstijging bij Nederland voor een groot deel afhangt van de ijskap op Antarctica: als die snel smelt, kan de stijging van de zeespiegel oplopen tot wel vijf meter. Daarnaast blijkt dat Europa vergeleken met andere werelddelen sterkt opwarmt. De winters in Nederland worden natter en de zomerneerslag wordt grilliger. Nederland zal vaker te maken krijgen met droogte en extreme neerslag.

Als de aarde verder opwarmt, leidt dat tot nog grotere veranderingen in het klimaat. Dat betekent vooral:

  • Intensere en frequentere hittegolven
  • Meer hittegolven in de oceanen
  • Meer en vaker zware regen
  • Vaker droogte
  • Meer zware tropische cyclonen
  • Steeds minder ijs op de Noordpool
  • Afname van de permafrost

Bron: IPCC

Snelle klimaatverandering veroorzaakt door de mens 5 sep 2021

De opwarming van de aarde is nu overal op aarde merkbaar en de oorzaak is de menselijke uitstoot van broeikasgassen. De grens van 1,5 graad wereldwijde temperatuurstijging bereiken we al over ongeveer tien jaar. Dit zijn een paar belangrijke conclusies uit het nieuwste rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Het rapport verscheen in augustus. Ook in Someren merken we de gevolgen van de klimaatverandering. We zijn dan ook niet voor niets met het programma Onweerstaanbaar Someren aan de slag. Samen zorgen we ervoor dat Someren klimaatbestendiger wordt. Ook de inwoners en ondernemers zelf kunnen helpen om Someren onweerstaanbaar te maken. Bijvoorbeeld door het regenwater af te koppelen van het riool. Op de website www.klimaatadaptatienederland.nl vind je meer informatie over het rapport. Hieronder lees je een korte samenvatting.

Snelle klimaatverandering veroorzaakt door de mens
Uit dit nieuwe rapport van de VN blijkt overduidelijk dat het klimaat is opgewarmd door de mens. De invloed van de mens is niet meer ‘zeer waarschijnlijk’ maar ‘onbetwistbaar’. Zo’n snelle opwarming als nu is in ieder geval de laatste tweeduizend jaar niet voorgekomen. De opwarming heeft in de hele wereld al grote veranderingen veroorzaakt. Dit is vooral merkbaar doordat weersextremen toenemen. Verder verschillen de effecten regionaal. Zo warmen Noord- en Zuid-Europa beide sterk op, maar wordt het noorden van Europa natter en het zuiden juist droger. Ook dreigen sommige effecten van klimaatverandering onomkeerbaar te worden, zoals de stijging van de zeespiegel.

Gevolgen voor Nederland
In oktober zal het KNMI het Klimaatsignaal ’21 publiceren. Die publicatie legt uit wat de kennis uit dit nieuwe IPCC-rapport betekent voor het klimaat en de weersextremen in Nederland. De kennis uit het rapport wordt daarin aangevuld met waarnemingen en onderzoek van het KNMI. Uit het IPCC-rapport blijkt in ieder geval dat de zeespiegelstijging bij Nederland voor een groot deel afhangt van de ijskap op Antarctica: als die snel smelt, kan de stijging van de zeespiegel oplopen tot wel vijf meter. Daarnaast blijkt dat Europa vergeleken met andere werelddelen sterkt opwarmt. De winters in Nederland worden natter en de zomerneerslag wordt grilliger. Nederland zal vaker te maken krijgen met droogte en extreme neerslag.

Als de aarde verder opwarmt, leidt dat tot nog grotere veranderingen in het klimaat. Dat betekent vooral:

Bron: IPCC