Ga naar content
Lees voor

‘Solidair zijn om wateroverlast en schade te beperken’

23 jul 2020

Het noodweer van 17 juni 2020 zorgde in grote delen van Nederland voor veel overlast. Ook de gemeente Someren werd getroffen door de stortbuien. Verschillende straten stonden blank en bij een aantal inwoners liep het water het huis in. Bij de gemeente kwamen circa vijftig meldingen binnen van ondergelopen woningen en straten als gevolg van deze zomerse piekbui. De gemeente Someren voert de komende periode een aantal maatregelen uit om overlast of schade als gevolg van steeds vaker voorkomende, hevige regenval te voorkomen of te verminderen.

Op korte termijn staan onder meer de volgende projecten op de planning:

  • het afkoppelen en de herinrichting van onder meer de Noorderlaan, Hoepelakkerstraat, Klokhuisstraat en Noordplein
  • de aanleg van het waterbassin in Someren-Noord (met een extra buffer aan de Slievenstraat)
  • maatregelen in de Keizerstaat
  • de aanleg van een groot betonnen hemelwaterriool (‘blauwe ader’) aan de Boerenkamplaan tussen Keizerstraat en Steegstraat.

Optimalisatie van riolering en waterberging

De gemeente werkt doorlopend aan de optimalisatie van de riolering en waterberging om wateroverlast te verminderen. De afgelopen jaren zijn er diverse maatregelen getroffen om wateroverlast te beperken: de noodwaterberging aan de Hoogertstraat, het verminderen van de afstroming bij Waterdael I en II en het verlagen van diverse gazons in Someren-Noord zijn hier voorbeelden van.

Bovendien onderzoekt de gemeente bij elke nieuwe ingreep in de riolering of het ontwerp een bijdrage kan leveren aan beperking van toekomstige overlast. Bij zeer extreme buien die grillig en lastig te voorspellen zijn, is er echter sprake van overmacht.

Weersextremen komen steeds vaker voor

Volgens rekenkundige computermodellen van het KNMI komt een piekbui van het kaliber van 17 juni 2020 in theorie niet vaker voor dan eens in de vijftien jaar. Het veranderende klimaat van de laatste decennia zorgt er voor dat weersextremen als langdurige droogte, maar ook wateroverlast, de laatste jaren echter steeds meer voorkomen. Zo regent het langduriger in de winter en zijn er in de zomer vaker hevige piekbuien. Ook in 2016 zorgde extreme regenval voor veel wateroverlast en schade in Zuidoost-Brabant. Het betekent dat hoosbuien nu al vaker voorkomen dan pakweg twintig jaar geleden en volgens het KNMI wordt dat in de toekomst nog erger. In de praktijk betekent het dat een ‘zeldzame’ bui die vandaag valt over een week of over een maand nog eens kan voorkomen.

Gemeentelijk rioolstelsel overbelast

Grote hoeveelheden water in korte tijd kunnen ervoor zorgen dat het gemeentelijk rioolstelsel zwaar overbelast raakt. Soms komen straten daardoor blank te staan omdat het riool het vele water niet kwijt kan. In sommige gevallen hebben inwoners ook wateroverlast in hun huizen.

De gemeente ontvangt na wolkbreuken veel vragen, meldingen, klachten en verbetersuggesties. De gemeente zet bij extreme buien dan ook alles op alles om de wateroverlast te beperken en het water zó te geleiden dat het zo goed mogelijk afvloeit. Ondanks alle genomen en nog te nemen maatregelen kan het echter blijven voorkomen dat inwoners overlast ondervinden.

Wat kunt u als inwoner doen?

Doelstelling is om water zoveel mogelijk te laten infiltreren. Door het in het hoger gelegen gedeelte van Someren vast te houden, voorkomen we dat het water in de lagere delen in de woningen komt. Wanneer dat grootschalig gebeurt, in combinatie met het aanpassen van de riolering en het bouwen van waterbassins op strategische plekken, kunnen we herhaling op termijn zo veel mogelijk voorkomen.

Gezamenlijk probleem

Water in je huis tijdens een hoosbui. Dat wil natuurlijk niemand. Toch is het niet altijd te voorkomen. Wel kunnen we er samen aan werken om de kans op wateroverlast te verkleinen. Wateroverlast is namelijk een probleem van ons allen en niet alleen van de gemeente en de waterschappen. Ook inwoners en bedrijven kunnen er wat aan doen om ervoor te zorgen dat het gemeentelijke rioolstelsel minder snel overbelast raakt. Dit kan onder meer door water zo veel mogelijk op te vangen op eigen terrein. Slechts een klein deel van het totale verharde oppervlak in Someren is eigendom van de gemeente. Het overgrote deel is in handen van particulieren zoals woningeigenaren, bedrijven en agrariërs. Ook wie (nog) geen natte voeten heeft als gevolg van wateroverlast, kan solidair zijn met die inwoners die wel al overlast en schade ondervinden, door bewust om te gaan met water en hemelwater zo veel mogelijk te laten infiltreren in de eigen tuin.

Afkoppelen

Dat kan bijvoorbeeld door de tegels in de tuin (deels) te vervangen door planten of gazon. Of door het hemelwater dat op het dak valt, af te koppelen van het riool door de regenpijp door te zagen. Kijk daarvoor in onze brochure ‘Afkoppelen’. Het regenwater van het dak loopt dan door de regenpijp de eigen tuin in en komt niet meer in het riool terecht. De regenpijp kan ook worden aangesloten op een regenton of een infiltratievoorziening in de grond. Afkoppelen zorgt voor minder belasting van het rioolstelsel.

Meer informatie:

‘Solidair zijn om wateroverlast en schade te beperken’ 23 jul 2020

Het noodweer van 17 juni 2020 zorgde in grote delen van Nederland voor veel overlast. Ook de gemeente Someren werd getroffen door de stortbuien. Verschillende straten stonden blank en bij een aantal inwoners liep het water het huis in. Bij de gemeente kwamen circa vijftig meldingen binnen van ondergelopen woningen en straten als gevolg van deze zomerse piekbui. De gemeente Someren voert de komende periode een aantal maatregelen uit om overlast of schade als gevolg van steeds vaker voorkomende, hevige regenval te voorkomen of te verminderen.

Op korte termijn staan onder meer de volgende projecten op de planning:

Optimalisatie van riolering en waterberging

De gemeente werkt doorlopend aan de optimalisatie van de riolering en waterberging om wateroverlast te verminderen. De afgelopen jaren zijn er diverse maatregelen getroffen om wateroverlast te beperken: de noodwaterberging aan de Hoogertstraat, het verminderen van de afstroming bij Waterdael I en II en het verlagen van diverse gazons in Someren-Noord zijn hier voorbeelden van.

Bovendien onderzoekt de gemeente bij elke nieuwe ingreep in de riolering of het ontwerp een bijdrage kan leveren aan beperking van toekomstige overlast. Bij zeer extreme buien die grillig en lastig te voorspellen zijn, is er echter sprake van overmacht.

Weersextremen komen steeds vaker voor

Volgens rekenkundige computermodellen van het KNMI komt een piekbui van het kaliber van 17 juni 2020 in theorie niet vaker voor dan eens in de vijftien jaar. Het veranderende klimaat van de laatste decennia zorgt er voor dat weersextremen als langdurige droogte, maar ook wateroverlast, de laatste jaren echter steeds meer voorkomen. Zo regent het langduriger in de winter en zijn er in de zomer vaker hevige piekbuien. Ook in 2016 zorgde extreme regenval voor veel wateroverlast en schade in Zuidoost-Brabant. Het betekent dat hoosbuien nu al vaker voorkomen dan pakweg twintig jaar geleden en volgens het KNMI wordt dat in de toekomst nog erger. In de praktijk betekent het dat een ‘zeldzame’ bui die vandaag valt over een week of over een maand nog eens kan voorkomen.

Gemeentelijk rioolstelsel overbelast

Grote hoeveelheden water in korte tijd kunnen ervoor zorgen dat het gemeentelijk rioolstelsel zwaar overbelast raakt. Soms komen straten daardoor blank te staan omdat het riool het vele water niet kwijt kan. In sommige gevallen hebben inwoners ook wateroverlast in hun huizen.

De gemeente ontvangt na wolkbreuken veel vragen, meldingen, klachten en verbetersuggesties. De gemeente zet bij extreme buien dan ook alles op alles om de wateroverlast te beperken en het water zó te geleiden dat het zo goed mogelijk afvloeit. Ondanks alle genomen en nog te nemen maatregelen kan het echter blijven voorkomen dat inwoners overlast ondervinden.

Wat kunt u als inwoner doen?

Doelstelling is om water zoveel mogelijk te laten infiltreren. Door het in het hoger gelegen gedeelte van Someren vast te houden, voorkomen we dat het water in de lagere delen in de woningen komt. Wanneer dat grootschalig gebeurt, in combinatie met het aanpassen van de riolering en het bouwen van waterbassins op strategische plekken, kunnen we herhaling op termijn zo veel mogelijk voorkomen.

Gezamenlijk probleem

Water in je huis tijdens een hoosbui. Dat wil natuurlijk niemand. Toch is het niet altijd te voorkomen. Wel kunnen we er samen aan werken om de kans op wateroverlast te verkleinen. Wateroverlast is namelijk een probleem van ons allen en niet alleen van de gemeente en de waterschappen. Ook inwoners en bedrijven kunnen er wat aan doen om ervoor te zorgen dat het gemeentelijke rioolstelsel minder snel overbelast raakt. Dit kan onder meer door water zo veel mogelijk op te vangen op eigen terrein. Slechts een klein deel van het totale verharde oppervlak in Someren is eigendom van de gemeente. Het overgrote deel is in handen van particulieren zoals woningeigenaren, bedrijven en agrariërs. Ook wie (nog) geen natte voeten heeft als gevolg van wateroverlast, kan solidair zijn met die inwoners die wel al overlast en schade ondervinden, door bewust om te gaan met water en hemelwater zo veel mogelijk te laten infiltreren in de eigen tuin.

Afkoppelen

Dat kan bijvoorbeeld door de tegels in de tuin (deels) te vervangen door planten of gazon. Of door het hemelwater dat op het dak valt, af te koppelen van het riool door de regenpijp door te zagen. Kijk daarvoor in onze brochure ‘Afkoppelen’. Het regenwater van het dak loopt dan door de regenpijp de eigen tuin in en komt niet meer in het riool terecht. De regenpijp kan ook worden aangesloten op een regenton of een infiltratievoorziening in de grond. Afkoppelen zorgt voor minder belasting van het rioolstelsel.

Meer informatie: