Ga naar content
Lees voor

Somerse Mix een groot succes

25 nov 2021

Verspreid over heel Someren is op meer dan 400 hectare de Somerse groenbemester mix ingezaaid. Dit was niet gelukt zonder de medewerking van vier loonwerkers: Smits Agrowerken, Van den Tillaar V.O.F., Loonbedrijf J. Peerlings en Loonbedrijf Ad vd Boer. Ook hebben enkele agrariërs de Somerse Mix zelf ontvangen en ingezaaid.
Met subsidie van Onweerstaanbaar Someren en Vitale Bodem (Provincie Noord-Brabant) is het zaad van de Somerse Mix via deze loonwerkers “gratis” aangeboden. De Somerse mix bestaat uit Italiaans raaigras, wintergerst, Japanse haver, winterwikke en bladrogge. Het gebruik van verschillende groenbemesters zorgt voor verscheidene verbeteringen aan de bodem, met als belangrijkste effecten verbetering van de bodemstructuur, stimulering van het bodemleven en opheffing van bodemverdichting.
Eind dit jaar zal er op enkele percelen worden gemonitord waar, welke soorten en hoeveel er van de mix is opgekomen. Veder gaan we volgend jaar de mix verder optimaliseren om ook toepassing binnen andere teelten mogelijk te maken.
Wilt u ook een maatregel uitvoeren op uw grond of informeren wat er mogelijk is? Neem dan contact op met Marco Arts: m.arts@someren.nl

Somerse Mix een groot succes 25 nov 2021

Verspreid over heel Someren is op meer dan 400 hectare de Somerse groenbemester mix ingezaaid. Dit was niet gelukt zonder de medewerking van vier loonwerkers: Smits Agrowerken, Van den Tillaar V.O.F., Loonbedrijf J. Peerlings en Loonbedrijf Ad vd Boer. Ook hebben enkele agrariërs de Somerse Mix zelf ontvangen en ingezaaid.
Met subsidie van Onweerstaanbaar Someren en Vitale Bodem (Provincie Noord-Brabant) is het zaad van de Somerse Mix via deze loonwerkers “gratis” aangeboden. De Somerse mix bestaat uit Italiaans raaigras, wintergerst, Japanse haver, winterwikke en bladrogge. Het gebruik van verschillende groenbemesters zorgt voor verscheidene verbeteringen aan de bodem, met als belangrijkste effecten verbetering van de bodemstructuur, stimulering van het bodemleven en opheffing van bodemverdichting.
Eind dit jaar zal er op enkele percelen worden gemonitord waar, welke soorten en hoeveel er van de mix is opgekomen. Veder gaan we volgend jaar de mix verder optimaliseren om ook toepassing binnen andere teelten mogelijk te maken.
Wilt u ook een maatregel uitvoeren op uw grond of informeren wat er mogelijk is? Neem dan contact op met Marco Arts: m.arts@someren.nl