Ga naar content
Lees voor

Starkrietroute tijdelijk aangepast

8 jul 2019

Waterschap Aa en Maas heeft het waterpeil bij Starkriet verhoogd om verdroging van het gebied tegen te gaan. Hierdoor zijn enkele delen van de Starkrietroute (wandelroute van Einderplein naar natuurgebied Starkriet in Someren-Eind) drassig en lastiger begaanbaar. De route is tijdelijk aangepast door het toevoegen van een kleine extra lus (door op het kaartje te klikken zie je de hele route, de gele stippellijn geeft de extra lus aan). De route met de drassige paden krijgt een extra aanduiding ‘laarzenpad’.

Starkrietroute tijdelijk aangepast 8 jul 2019

Waterschap Aa en Maas heeft het waterpeil bij Starkriet verhoogd om verdroging van het gebied tegen te gaan. Hierdoor zijn enkele delen van de Starkrietroute (wandelroute van Einderplein naar natuurgebied Starkriet in Someren-Eind) drassig en lastiger begaanbaar. De route is tijdelijk aangepast door het toevoegen van een kleine extra lus (door op het kaartje te klikken zie je de hele route, de gele stippellijn geeft de extra lus aan). De route met de drassige paden krijgt een extra aanduiding ‘laarzenpad’.