Ga naar content
Lees voor

Start bouw duurzame modelwoning

2 aug 2019

De gemeente Someren is in nieuwbouwwijk Groote Hoeven gestart met de bouw van een modelwoning.

In deze nieuwe wijk van Someren staat duurzaamheid centraal. Omdat duurzaam bouwen in Someren nog relatief onbekend is, neemt de gemeente zelf het initiatief door een modelwoning te bouwen en daarbij zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame materialen. Ook de tuin krijgt in het kader van Onweerstaanbaar Someren een zo klimaatbestendig mogelijke inrichting.

Verkoelend effect

Zo worden de platte daken voorzien van een groen dak. Zo’n dak houdt het regenwater langer vast waardoor de riolering minder zwaar belast wordt. Ook zorgt een groen dak voor een verkoelend effect in en rondom de woning. Onlangs is ook een ondergrondse wateropvang aangelegd die het regenwater geleidelijk afgeeft aan de bodem. Hiermee wordt de grondwaterstand aangevuld zodat er meer water beschikbaar komt voor de bomen en planten in de tuin.

Beter leefklimaat

Het terras en de inrit van de modelwoning krijgen een waterdoorlatende bestrating. Hierdoor kan het water dat op het perceel valt, daar vastgehouden worden en vloeit er geen water af naar het riool. Met deze maatregelen gaat de gemeente Someren nog een stuk verder dan de eisen – die gesteld zijn aan de bouwers van elke te bouwen woning in Groote Hoeven – om een deel van het regenwater te infiltreren.

Ook de beplanting in de tuin van de modelwoning draagt bij aan een beter leefklimaat. Loofbomen en een begroeide pergola zorgen ervoor dat er in de zomer minder zon in de woning komt. Hierdoor blijft het binnen koel en ook in de tuin geeft de beplanting een verkoelend effect. In de winter verliezen de bomen hun blad waardoor de woning dan wel zo optimaal mogelijk door de zon wordt verwarmd.

Informeren en inspireren

Groote Hoeven is voor Someren een bijzondere locatie die stedenbouwkundig is ontworpen om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op het veranderende klimaat. Zodra de modelwoning en tuin gereed zijn, kunnen toekomstige bewoners van Groote Hoeven, maar ook alle andere inwoners van Someren, kennisnemen van de toegepaste materialen en technieken.

Vanuit Onweerstaanbaar Someren zullen er vanaf december 2019 een aantal dagen per week mensen in de modelwoning aan het werk zijn. Deze medewerkers kunnen jou dan informeren en inspireren over maatregelen die je in je eigen leefomgeving toe kunt passen om minder last te hebben van droogte, wateroverlast en hittestress.

Start bouw duurzame modelwoning 2 aug 2019

De gemeente Someren is in nieuwbouwwijk Groote Hoeven gestart met de bouw van een modelwoning.

In deze nieuwe wijk van Someren staat duurzaamheid centraal. Omdat duurzaam bouwen in Someren nog relatief onbekend is, neemt de gemeente zelf het initiatief door een modelwoning te bouwen en daarbij zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame materialen. Ook de tuin krijgt in het kader van Onweerstaanbaar Someren een zo klimaatbestendig mogelijke inrichting.

Verkoelend effect

Zo worden de platte daken voorzien van een groen dak. Zo’n dak houdt het regenwater langer vast waardoor de riolering minder zwaar belast wordt. Ook zorgt een groen dak voor een verkoelend effect in en rondom de woning. Onlangs is ook een ondergrondse wateropvang aangelegd die het regenwater geleidelijk afgeeft aan de bodem. Hiermee wordt de grondwaterstand aangevuld zodat er meer water beschikbaar komt voor de bomen en planten in de tuin.

Beter leefklimaat

Het terras en de inrit van de modelwoning krijgen een waterdoorlatende bestrating. Hierdoor kan het water dat op het perceel valt, daar vastgehouden worden en vloeit er geen water af naar het riool. Met deze maatregelen gaat de gemeente Someren nog een stuk verder dan de eisen – die gesteld zijn aan de bouwers van elke te bouwen woning in Groote Hoeven – om een deel van het regenwater te infiltreren.

Ook de beplanting in de tuin van de modelwoning draagt bij aan een beter leefklimaat. Loofbomen en een begroeide pergola zorgen ervoor dat er in de zomer minder zon in de woning komt. Hierdoor blijft het binnen koel en ook in de tuin geeft de beplanting een verkoelend effect. In de winter verliezen de bomen hun blad waardoor de woning dan wel zo optimaal mogelijk door de zon wordt verwarmd.

Informeren en inspireren

Groote Hoeven is voor Someren een bijzondere locatie die stedenbouwkundig is ontworpen om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op het veranderende klimaat. Zodra de modelwoning en tuin gereed zijn, kunnen toekomstige bewoners van Groote Hoeven, maar ook alle andere inwoners van Someren, kennisnemen van de toegepaste materialen en technieken.

Vanuit Onweerstaanbaar Someren zullen er vanaf december 2019 een aantal dagen per week mensen in de modelwoning aan het werk zijn. Deze medewerkers kunnen jou dan informeren en inspireren over maatregelen die je in je eigen leefomgeving toe kunt passen om minder last te hebben van droogte, wateroverlast en hittestress.