Ga naar content
Lees voor

Subsidie voor klimaatbestendige maatregelen

22 aug 2018

Een Onweerstaanbaar Someren daar moeten we met z’n allen voor zorgen. Dat kan door klein te beginnen, bijvoorbeeld in je eigen tuin. Door een paar tegels te vervangen door groen, of door de aanschaf van een regenton help je al mee. Wil je het groter aanpakken? En samen met je buren of zelfs de hele buurt aan de slag? Dan stelt Waterschap Aa en Maas subsidie beschikbaar.

Een klimaatbestendige omgeving

Waterschap Aa en Maas roept inwoners, verenigingen, scholen en bedrijven in dorpen en steden op om gezamenlijk aanpassingen te doen die de leefomgeving klimaatbestendig maken en verbeteren. Om dit te stimuleren, verstrekken zij subsidie aan initiatiefnemers die samen aan de slag gaan. Je omgeving aanpassen met klimaatbestendige maatregelen heeft ook in de toekomst voordelen. Zo leveren sommige aanpassingen ook in de toekomst financieel voordeel op. Bijvoorbeeld door minder gebruik van water of energie. Diverse maatregelen zorgen voor een gezondere leefomgeving en/of verhogen het woongenot. Denk aan meer groen in de wijk of een goede afwatering van de tuin. Samenwerken vergroot de betrokkenheid en sociale contacten binnen een vereniging of wijk. Ben je ondernemer? Duurzaam ondernemen draagt positief bij aan je imago. Dus trommel je buren op en ga aan de slag.

Voorwaarden subsidie

De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximum bijdrage van € 5.000. De subsidie ontvang je als voorschot op de oplevering van het project, op vertoon van offertes of een gedegen kostenraming. Om subsidie te krijgen, moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, dus een dorpskern of stad.
  • De maatregel(en) moet(en) een blijvende verbetering zijn voor de water- en groenstructuur.
  • Het eindresultaat mag niet alleen voor jezelf zijn. Samenwerken is dus verplicht!

Subsidieregelingen particulieren en scholen

Kijk voor meer info over de subsidieregelingen en voor een tegemoetkoming in de kosten op de websites van waterschap Aa en Maas  en Provincie Brabant. Voor scholen in Brabant is een aparte subsidieregeling beschikbaar voor een Schoolplein van de toekomst. Ook bij Waterschap de Dommel kun je terecht als je een initiatief hebt op het gebied van waterbeleving, -bewustzijn of duurzaam omgaan met water. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Subsidie voor klimaatbestendige maatregelen 22 aug 2018

Een Onweerstaanbaar Someren daar moeten we met z’n allen voor zorgen. Dat kan door klein te beginnen, bijvoorbeeld in je eigen tuin. Door een paar tegels te vervangen door groen, of door de aanschaf van een regenton help je al mee. Wil je het groter aanpakken? En samen met je buren of zelfs de hele buurt aan de slag? Dan stelt Waterschap Aa en Maas subsidie beschikbaar.

Een klimaatbestendige omgeving

Waterschap Aa en Maas roept inwoners, verenigingen, scholen en bedrijven in dorpen en steden op om gezamenlijk aanpassingen te doen die de leefomgeving klimaatbestendig maken en verbeteren. Om dit te stimuleren, verstrekken zij subsidie aan initiatiefnemers die samen aan de slag gaan. Je omgeving aanpassen met klimaatbestendige maatregelen heeft ook in de toekomst voordelen. Zo leveren sommige aanpassingen ook in de toekomst financieel voordeel op. Bijvoorbeeld door minder gebruik van water of energie. Diverse maatregelen zorgen voor een gezondere leefomgeving en/of verhogen het woongenot. Denk aan meer groen in de wijk of een goede afwatering van de tuin. Samenwerken vergroot de betrokkenheid en sociale contacten binnen een vereniging of wijk. Ben je ondernemer? Duurzaam ondernemen draagt positief bij aan je imago. Dus trommel je buren op en ga aan de slag.

Voorwaarden subsidie

De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximum bijdrage van € 5.000. De subsidie ontvang je als voorschot op de oplevering van het project, op vertoon van offertes of een gedegen kostenraming. Om subsidie te krijgen, moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen:

Subsidieregelingen particulieren en scholen

Kijk voor meer info over de subsidieregelingen en voor een tegemoetkoming in de kosten op de websites van waterschap Aa en Maas  en Provincie Brabant. Voor scholen in Brabant is een aparte subsidieregeling beschikbaar voor een Schoolplein van de toekomst. Ook bij Waterschap de Dommel kun je terecht als je een initiatief hebt op het gebied van waterbeleving, -bewustzijn of duurzaam omgaan met water. Neem contact op voor de mogelijkheden.