Ga naar content
Lees voor

Veldonderzoek natuurgebied de Boksenberg

6 dec 2019

Op 5 december heeft milieu-adviesbureau Landslide veldonderzoek uitgevoerd in natuurgebied de Boksenberg, ten zuidwesten van Someren. Dit onderzoek was nodig om te meten of en hoe snel water in de bodem van dit natuurgebied kan infiltreren (wegzakken).

Om dit goed te kunnen onderzoeken, zijn er op verschillende plaatsen tijdelijk meetringen in de Boksenberg aangebracht. In die ringen wordt het wegzakken van het water gemeten. Ook worden er boringen verricht. Hierdoor kunnen de onderzoekers de variatie en de bodemopbouw bekijken en kunnen zij bijvoorbeeld zien of er storende lagen in de bodem aanwezig zijn. Tijdens het boren wordt ook naar het grondwaterpeil gekeken.

Water langer in het gebied houden

Dit onderzoek is onderdeel van een verkenning met betrekking tot het spoelwater van het pompstation van Brabant Water aan de Kerkendijk. Dit pompstation pompt uit grote diepte grondwater op en maakt daar drinkwater van. Bij de productie van dat drinkwater komt spoelwater van goede kwaliteit vrij. In de huidige situatie wordt dit spoelwater nog afgevoerd via een sloot. De onderzoeksresultaten zullen uitwijzen of het mogelijk is om dit te laten infiltreren in de Boksenberg. Op die manier wordt het water (langer) in het gebied gehouden.

Bij dit verkennende onderzoek werken Waterschap Aa en Maas, Waterschap de Dommel en Brabant Water nauw met elkaar samen.

Veldonderzoek natuurgebied de Boksenberg 6 dec 2019

Op 5 december heeft milieu-adviesbureau Landslide veldonderzoek uitgevoerd in natuurgebied de Boksenberg, ten zuidwesten van Someren. Dit onderzoek was nodig om te meten of en hoe snel water in de bodem van dit natuurgebied kan infiltreren (wegzakken).

Om dit goed te kunnen onderzoeken, zijn er op verschillende plaatsen tijdelijk meetringen in de Boksenberg aangebracht. In die ringen wordt het wegzakken van het water gemeten. Ook worden er boringen verricht. Hierdoor kunnen de onderzoekers de variatie en de bodemopbouw bekijken en kunnen zij bijvoorbeeld zien of er storende lagen in de bodem aanwezig zijn. Tijdens het boren wordt ook naar het grondwaterpeil gekeken.

Water langer in het gebied houden

Dit onderzoek is onderdeel van een verkenning met betrekking tot het spoelwater van het pompstation van Brabant Water aan de Kerkendijk. Dit pompstation pompt uit grote diepte grondwater op en maakt daar drinkwater van. Bij de productie van dat drinkwater komt spoelwater van goede kwaliteit vrij. In de huidige situatie wordt dit spoelwater nog afgevoerd via een sloot. De onderzoeksresultaten zullen uitwijzen of het mogelijk is om dit te laten infiltreren in de Boksenberg. Op die manier wordt het water (langer) in het gebied gehouden.

Bij dit verkennende onderzoek werken Waterschap Aa en Maas, Waterschap de Dommel en Brabant Water nauw met elkaar samen.