Ga naar content
Lees voor

Verbod beregenen uit oppervlaktewater in Dommelgebied

25 jun 2021

Op af en toe een plaatselijke stortbui na, valt er weinig regen en door de warmte en het groeiseizoen is de verdamping groot. Het Dommelgebied, vooral de hoger gelegen zandgronden, is droogtegevoelig en afhankelijk van regen. Water vasthouden blijft prioriteit. Elke druppel telt!
Daarom is water oppompen uit beken en sloten  vanaf 19 juni in bijna het hele Dommelgebied verboden. Waterschap De Dommel stelt dit onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in zolang het nodig is, om een verdere daling van het waterpeil tegen te gaan.

Een onttrekkingsverbod is nodig om de waterkwaliteit goed te houden en planten en dieren in en rond het water te beschermen. Doordat het onvoldoende regent en warm is, neemt de hoeveelheid water en doorstroming in veel beken af. Bovendien zijn sommige beken nog lang niet bekomen van de droogte van afgelopen jaren. Een enkele regenbui lost die achterstand niet op.

Nooit eerder besloot het waterschap tot zo’n uitgebreid gebiedsdekkend verbod. En dat al vóór de zomer. Vorig jaar heeft De Dommel tot in december onttrekkingsverboden gehad. Dat was het langst durende verbod ooit op het gebruik van water uit beken en sloten.

Voor meer informatie over onttrekkingsverboden en een actuele online kaart kijk op www.dommel.nl/onttrekkingsverbod . Ook de app Perceelwijzer biedt deze informatie.

Verbod beregenen uit oppervlaktewater in Dommelgebied 25 jun 2021

Op af en toe een plaatselijke stortbui na, valt er weinig regen en door de warmte en het groeiseizoen is de verdamping groot. Het Dommelgebied, vooral de hoger gelegen zandgronden, is droogtegevoelig en afhankelijk van regen. Water vasthouden blijft prioriteit. Elke druppel telt!
Daarom is water oppompen uit beken en sloten  vanaf 19 juni in bijna het hele Dommelgebied verboden. Waterschap De Dommel stelt dit onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in zolang het nodig is, om een verdere daling van het waterpeil tegen te gaan.

Een onttrekkingsverbod is nodig om de waterkwaliteit goed te houden en planten en dieren in en rond het water te beschermen. Doordat het onvoldoende regent en warm is, neemt de hoeveelheid water en doorstroming in veel beken af. Bovendien zijn sommige beken nog lang niet bekomen van de droogte van afgelopen jaren. Een enkele regenbui lost die achterstand niet op.

Nooit eerder besloot het waterschap tot zo’n uitgebreid gebiedsdekkend verbod. En dat al vóór de zomer. Vorig jaar heeft De Dommel tot in december onttrekkingsverboden gehad. Dat was het langst durende verbod ooit op het gebruik van water uit beken en sloten.

Voor meer informatie over onttrekkingsverboden en een actuele online kaart kijk op www.dommel.nl/onttrekkingsverbod . Ook de app Perceelwijzer biedt deze informatie.