Ga naar content
Lees voor

Vergroenen en afkoppelen is hard nodig: afkoppelcoach ontzorgt

23 nov 2021

We zien dat klimaat verandert. Er valt meer neerslag in minder tijd en de kans op wateroverlast én verdroging neemt substantieel toe. Grondwaterstanden dalen in veel gebieden; in andere gebieden is er steeds vaker wateroverlast. De waterbalans is zoek, en dit heeft enorme gevolgen. Voor nu, maar ook voor volgende generaties.
Met dit bewustzijn worden in Someren in op meerdere locaties projecten gerealiseerd om Someren klimaatbestendiger te maken. Helaas dekt dit niet de lading! We kunnen het probleem niet structureel aanpakken zonder dat ook op particuliere percelen maatregelen worden genomen. We kunnen Someren alleen samen met u klimaatbestendiger maken! Hulp nodig? Afkoppelcoach Falco Thijssen staat voor u klaar!

Onze leefomgeving verandert in een snel tempo. We merken dat verstening echt niet goed is: het water wordt bij extreme buiten in (te) hoog tempo afgevoerd naar de riolering of oppervlaktewater met alle gevolgen van dien. Maar het zorgt ook voor verdroging door een verlaging van de grondwaterstand, omdat het water zo niet in de grond kan trekken (infiltratie). Plant- en diersoorten verdwijnen en levende systemen raken verstoord.
Daarom helpt elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen. Het water kan dan weer in de bodem zakken, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied, het bodemleven verbetert en mensen voelen zich prettiger en gezonder.

Alleen samen met gerichte kleine én grote maatregelen kunnen we het verschil maken. We kunnen het klimaat niet veranderen, maar de gevolgen kunnen we wel aanpakken en sturen. Elke vierkante meter, en elke tuin telt!
Het is daarnaast van groot belang om het regenwater van de daken niet meer door de riolering af te laten voeren, maar juist in de tuinen te laten wegzakken. Dit heet afkoppelen. 

Heeft u hulp nodig bij het vergroenen en afkoppelen? Afkoppelcoach Falco Thijssen ontzorgt. Hij geeft u kant-en-klaar inzicht en advies voor wat er daadwerkelijk bij u nodig is om te kunnen afkoppelen en uw tuin klimaatbestendig in te richten. Wellicht komt u ook in aanmerking voor een afkoppelsubsidie. Ook met de aanvraag en declaratie van deze subsidie kan hij u helpen.
Wilt u meer informatie, of een adviesbezoek aan huis? Neem contact op. Hij staat voor u klaar en helpt u graag! Of kom langs tijdens het wekelijkse spreekuur op donderdag van 9:30 – 10:30 uur in het gemeentehuis in Someren (Spreekkamer B, begane grond, Gemeentehuis Someren, Wilhelminaplein 1).

Vergroenen en afkoppelen is hard nodig: afkoppelcoach ontzorgt 23 nov 2021

We zien dat klimaat verandert. Er valt meer neerslag in minder tijd en de kans op wateroverlast én verdroging neemt substantieel toe. Grondwaterstanden dalen in veel gebieden; in andere gebieden is er steeds vaker wateroverlast. De waterbalans is zoek, en dit heeft enorme gevolgen. Voor nu, maar ook voor volgende generaties.
Met dit bewustzijn worden in Someren in op meerdere locaties projecten gerealiseerd om Someren klimaatbestendiger te maken. Helaas dekt dit niet de lading! We kunnen het probleem niet structureel aanpakken zonder dat ook op particuliere percelen maatregelen worden genomen. We kunnen Someren alleen samen met u klimaatbestendiger maken! Hulp nodig? Afkoppelcoach Falco Thijssen staat voor u klaar!

Onze leefomgeving verandert in een snel tempo. We merken dat verstening echt niet goed is: het water wordt bij extreme buiten in (te) hoog tempo afgevoerd naar de riolering of oppervlaktewater met alle gevolgen van dien. Maar het zorgt ook voor verdroging door een verlaging van de grondwaterstand, omdat het water zo niet in de grond kan trekken (infiltratie). Plant- en diersoorten verdwijnen en levende systemen raken verstoord.
Daarom helpt elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen. Het water kan dan weer in de bodem zakken, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied, het bodemleven verbetert en mensen voelen zich prettiger en gezonder.

Alleen samen met gerichte kleine én grote maatregelen kunnen we het verschil maken. We kunnen het klimaat niet veranderen, maar de gevolgen kunnen we wel aanpakken en sturen. Elke vierkante meter, en elke tuin telt!
Het is daarnaast van groot belang om het regenwater van de daken niet meer door de riolering af te laten voeren, maar juist in de tuinen te laten wegzakken. Dit heet afkoppelen. 

Heeft u hulp nodig bij het vergroenen en afkoppelen? Afkoppelcoach Falco Thijssen ontzorgt. Hij geeft u kant-en-klaar inzicht en advies voor wat er daadwerkelijk bij u nodig is om te kunnen afkoppelen en uw tuin klimaatbestendig in te richten. Wellicht komt u ook in aanmerking voor een afkoppelsubsidie. Ook met de aanvraag en declaratie van deze subsidie kan hij u helpen.
Wilt u meer informatie, of een adviesbezoek aan huis? Neem contact op. Hij staat voor u klaar en helpt u graag! Of kom langs tijdens het wekelijkse spreekuur op donderdag van 9:30 – 10:30 uur in het gemeentehuis in Someren (Spreekkamer B, begane grond, Gemeentehuis Someren, Wilhelminaplein 1).