Ga naar content
Lees voor

Verslag bewonersbijeenkomst Someren-Eind

22 jun 2018

Op dinsdag 5 juni gaf een groep inwoners van Someren-Eind gehoor aan een dubbele bijeenkomst van “Onweerstaanbaar Someren” en “Someren Veilig, wat vindt u?” in Someren-Eind. Deze blog gaat specifiek over de kansen die klimaatverandering biedt om uw woon- en leefomgeving te optimaliseren. Daarvoor zoekt de gemeente bewoners die ambassadeur willen zijn om de uitdagingen op te pakken met de gemeente. Heb je hierin interesse? Mail dan naar onweerstaanbaar@someren.nl.

Verslag puntsgewijs
Tijdens de bijeenkomst zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken:

 • De aanwezigen gingen aan twee tafels open en eerlijk in gesprek, waardoor de creativiteit naar boven kwam.
 • Eerst werd er stilgestaan bij het voorjaar 2016, maar ook bij eerdere problemen. Zo was er het beeld, dat de duiker onder het kanaal dicht stond in 2016 en is men benieuwd .
 • Ook gaven de bewoners aan dat men verwacht dat de problemen bij de Vijzelstraat en Kleijnaarstraat zijn opgelost.
 • Huidige problemen liggen bij de Willem-Alexanderlaan: het niet functioneren van de wadi bij de Haagdoornweg én de twee overstorten. Ook de lage grondwaterstanden o.a. door verdroging viel op. In de winterperiode blijven van oorsprong natte gebieden al een aantal jaren droog.
 • Iedereen was het er over eens, dat er pas sprake is van een probleem als er waterschade ontstaat in de woning.

Ingebrachte ideeën door bewoners
Tijdens de bijeenkomst zijn door bewoners diverse ideeën ingebracht:

 • vasthouden en infiltreren van regenwater om zo verdroging en wateroverlast te bestrijden;
 • Wegen hol leggen, zodat regenwater via kan worden afgevoerd of geborgen;
 • Een berging aanleggen onder het sportveld bij de Willem-Alexanderlaan;
 • De aanleg van een nieuwe wadi bij de Sluisstraat/ Korteweg;
 • ‘Onttegelen’ van de achtertuinen stimuleren door een regeling voor de aanleg van grindkoffers en groendaken of regentonnen;
 • Promotie van tuin-vrijwilligers zag men een kans om langer thuis wonen te stimuleren.

Met de bewoners is afgesproken om knelpunten en ideeën in een werkgroep aan te pakken!

Dick Bakker

Verslag bewonersbijeenkomst Someren-Eind 22 jun 2018

Op dinsdag 5 juni gaf een groep inwoners van Someren-Eind gehoor aan een dubbele bijeenkomst van “Onweerstaanbaar Someren” en “Someren Veilig, wat vindt u?” in Someren-Eind. Deze blog gaat specifiek over de kansen die klimaatverandering biedt om uw woon- en leefomgeving te optimaliseren. Daarvoor zoekt de gemeente bewoners die ambassadeur willen zijn om de uitdagingen op te pakken met de gemeente. Heb je hierin interesse? Mail dan naar onweerstaanbaar@someren.nl.

Verslag puntsgewijs
Tijdens de bijeenkomst zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken:

Ingebrachte ideeën door bewoners
Tijdens de bijeenkomst zijn door bewoners diverse ideeën ingebracht:

Met de bewoners is afgesproken om knelpunten en ideeën in een werkgroep aan te pakken!

Dick Bakker