Ga naar content
Lees voor

Visie stroomgebied Peelrijt in 2030

16 mei 2018

Met het omgevingsoverleg Peelrijt is een visie opgesteld hoe een klimaatbestendig stroomgebied van de Peelrijt er in 2030 uit zou moeten zien. ZLTO, Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, gemeente Someren, Bosgroep, IVN, Staatsbosbeheer en agrariërs uit het gebied zijn de betrokken partijen. Door samen één visie op te stellen weten we wat het uiteindelijke doel is en kunnen we het gezamenlijke maatregelenpakket daar op afstemmen.

 

 

 

Visie stroomgebied Peelrijt in 2030 16 mei 2018

Met het omgevingsoverleg Peelrijt is een visie opgesteld hoe een klimaatbestendig stroomgebied van de Peelrijt er in 2030 uit zou moeten zien. ZLTO, Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, gemeente Someren, Bosgroep, IVN, Staatsbosbeheer en agrariërs uit het gebied zijn de betrokken partijen. Door samen één visie op te stellen weten we wat het uiteindelijke doel is en kunnen we het gezamenlijke maatregelenpakket daar op afstemmen.