Met het omgevingsoverleg Peelrijt is een visie opgesteld hoe een klimaatbestendig stroomgebied van de Peelrijt er in 2030 uit zou moeten zien. ZLTO, Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, gemeente Someren, Bosgroep, IVN, Staatsbosbeheer en agrariërs uit het gebied zijn de betrokken partijen. Door samen één visie op te stellen weten we wat het uiteindelijke doel is en kunnen we het gezamenlijke maatregelenpakket daar op afstemmen.