Ga naar content
Lees voor

Warm en droog: we steken onze handen uit onze mouwen

17 aug 2020

Het is al een paar weken heel warm en droog. Het water in sloten en beken en de planten en dieren die daarin leven, lijden daar flink onder. Daarom werkt waterschap Aa en Maas met man en macht aan het bestrijden van de droogte. Dit doet het waterschap niet alleen, veel vrijwilligers helpen mee: bijvoorbeeld door vissen te vangen en te verplaatsen. Of door zuiniger om te gaan met water en regenwater langer vast te houden. Vele handen maken lichter werk en helpen droogtebestrijding tegen te gaan.

Waterschap Aa en Maas heeft een groot werkgebied in Oost-Brabant. Bij de aanpak van de droogte moeten keuzes worden gemaakt. Keuzes over onder meer de waterverdeling, in te zetten reddingsacties of onttrekkingsverboden. In dit artikel leggen we uit wat Waterschap Aa en Maas doet en waarom.

Wat kun jij doen? #elke druppel telt!

De huidige droogte laat zien dat water niet vanzelfsprekend is. Door in Brabant met waterpartners, bedrijven, inwoners en agrariërs  manieren te vinden om méér water langer vast te houden en minder water te gebruiken, zorgen we samen voor een betere verdeling van water voor mens, dier en natuur. Elke druppel telt, er is nu actie nodig. Zuinig omgaan met grondwater, drinkwater en oppervlaktewater is belangrijk om Brabant leefbaar te houden.

Warm en droog: we steken onze handen uit onze mouwen 17 aug 2020

Het is al een paar weken heel warm en droog. Het water in sloten en beken en de planten en dieren die daarin leven, lijden daar flink onder. Daarom werkt waterschap Aa en Maas met man en macht aan het bestrijden van de droogte. Dit doet het waterschap niet alleen, veel vrijwilligers helpen mee: bijvoorbeeld door vissen te vangen en te verplaatsen. Of door zuiniger om te gaan met water en regenwater langer vast te houden. Vele handen maken lichter werk en helpen droogtebestrijding tegen te gaan.

Waterschap Aa en Maas heeft een groot werkgebied in Oost-Brabant. Bij de aanpak van de droogte moeten keuzes worden gemaakt. Keuzes over onder meer de waterverdeling, in te zetten reddingsacties of onttrekkingsverboden. In dit artikel leggen we uit wat Waterschap Aa en Maas doet en waarom.

Wat kun jij doen? #elke druppel telt!

De huidige droogte laat zien dat water niet vanzelfsprekend is. Door in Brabant met waterpartners, bedrijven, inwoners en agrariërs  manieren te vinden om méér water langer vast te houden en minder water te gebruiken, zorgen we samen voor een betere verdeling van water voor mens, dier en natuur. Elke druppel telt, er is nu actie nodig. Zuinig omgaan met grondwater, drinkwater en oppervlaktewater is belangrijk om Brabant leefbaar te houden.