Waterdata

Voor een goede bedrijfsvoering, kan het van belang zijn te weten wat de waterstanden zijn, hoe hoog een perceel precies ligt en wanneer noodzakelijk (maai)onderhoud wordt uitgevoerd.

Actuele informatie over water

Met waterdata op websites van de waterschappen kun je zien hoe het is gesteld met het water in jouw omgeving. De waterschappen meten regelmatig (soms zelfs dagelijks) waterstanden in een beek, grondwaterstanden en stoffen die in het water voorkomen. Dat laatste zegt iets over de kwaliteit van het water. Al deze actuele waterinformatie staat online en is vrij beschikbaar via kaartverhalen. Voor Onweerstaanbaar Someren werden de data van Waterschap Aa en Maas en Waterschap de Dommel samengevoegd.

Kom meer te weten over het water in Someren en bekijk de actuele waterdata in kaartverhalen

Maaien van sloten en beken

Voor goed waterbeheer is het van belangrijk dat sloten, beken en waterlopen het hele jaar door goed worden onderhouden. Wateroverlast wordt daarmee voorkomen. Ieder jaar voeren de waterschappen en de gemeente daarom maaionderhoud uit. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. Heb je een perceel aan het water? Dan is het noodzakelijk en verplicht om medewerking te verlenen aan de maaiwerkzaamheden.

Benieuwd naar wanneer er gemaaid wordt? Op onze online maaikaarten zie je voor welke waterlopen de waterschappen verantwoordelijk zijn en wat de maaiplanning is.

Bekijk de maaikaart van Waterschap de Dommel.

Bekijk de maaikaart van Waterschap Aa en Maas.

Digitale hoogtekaart (AHN)

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. Het bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter.Deze kaarten worden gebruikt voor water- en waterkeringbeheer. Aan de hand van de hoogte en het hoogteverloop van het maaiveld wordt bepaald of het water voldoende van het land kan stromen, hoe hoog het waterpeil in de sloten mag zijn, het water in rivieren, uiterwaarden en sloten voldoende kan worden afgevoerd en of de dijken nog hoog en sterk genoeg zijn. De digitale hoogtekaart van AHN is voor iedereen in te zien.

Bekijk de digitale hoogtekaart van AHN.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen dan horen we dat heel graag via onweerstaanbaar@someren.nl. Zo komen we samen steeds beter te weten hoe het watersysteem werkt.

Meetgegevens water via kaartverhaal

DIT DOEN WE OOK

Kennismiddag voor agrarische ondernemers
,

Agrarische Kennismiddag Someren met praktische tips

Dinsdag 12 februari 2019 werd in de Ruchte in Someren de kennismiddag gehouden voor agrarische ondernemers. Zo'n 40 agrariërs deden mee met workshops en deelden hun kennis en ervaringen. De deelnemers konden kiezen uit 6 verschillende werksessies…
Meetgegevens water via kaartverhaal
,

Meetgegevens water via kaartverhalen

Meten is weten. Met waterdata op websites van de waterschappen kun je zien hoe het is gesteld met het water in jouw omgeving. Voor Onweerstaanbaar Someren werden de data van Waterschap Aa en Maas en Waterschap de Dommel samengevoegd. Zo zie…
,

Subsidiebijeenkomst ‘landschap en water’

Meld je aan voor de subsidiemarkt en informatiebijeenkomst 'landschap en water'. Tijdens deze bijeenkomst geven we een korte toelichting over de diverse subsidieregelingen. Ook lichten we dan toe welke maatregelen in aanmerking komen voor subsidie.
,

Kennismiddag agrarische ondernemers

Op dinsdag 12 februari organiseren we een praktijkkennisdag voor agrarische ondernemers. Meld je aan en bespreek de knelpunten waar je met je bedrijf tegenaan loopt. Samen maken we Someren klimaatbestendiger.
,

Rekenen tegen wateroverlast en droogte

Someren juni 2016: ondergelopen huizen, compleet verzopen akkers, kassen waarvan geen ruit meer heel is. Ontredderde mensen, agrariërs en ondernemers. Beelden die je niet snel kwijt raakt. Een eerste gedachte was: hier moeten we samen snel…
Samen aan de slag met een klimaatbestendige omgeving
,

Subsidie voor klimaatbestendige maatregelen

Een Onweerstaanbaar Someren daar moeten we met z’n allen voor zorgen. Dat kan door klein te beginnen, bijvoorbeeld in je eigen tuin. Door een paar tegels te vervangen door groen, of door de aanschaf van een regenton help je al mee. Wil je…
Agrarische watermenukaart
,

Agrarische watermenukaart

Wateroverlast, langdurige droogte en slechte waterkwaliteit. Daar zitten we niet op te wachten. Toch worden we hier steeds vaker mee geconfronteerd. Om ons er beter te kunnen wapenen tegen wateroverlast, langdurige droogte en slechte waterkwaliteit,…