Ga naar content
Waterdata
Lees voor

Waterdata

Actuele informatie over water

Met waterdata op websites van de waterschappen kun je zien hoe het is gesteld met het water in jouw omgeving. De waterschappen meten regelmatig (soms zelfs dagelijks) waterstanden in een beek, grondwaterstanden en stoffen die in het water voorkomen. Dat laatste zegt iets over de kwaliteit van het water. Al deze actuele waterinformatie staat online en is vrij beschikbaar via kaartverhalen. Voor Onweerstaanbaar Someren werden de data van Waterschap Aa en Maas en Waterschap de Dommel samengevoegd.

Kom meer te weten over het water in Someren en bekijk de actuele waterdata in kaartverhalen

Maaien van sloten en beken

Voor goed waterbeheer is het van belangrijk dat sloten, beken en waterlopen het hele jaar door goed worden onderhouden. Wateroverlast wordt daarmee voorkomen. Ieder jaar voeren de waterschappen en de gemeente daarom maaionderhoud uit. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. Heb je een perceel aan het water? Dan is het noodzakelijk en verplicht om medewerking te verlenen aan de maaiwerkzaamheden.

Benieuwd naar wanneer er gemaaid wordt? Op onze online maaikaarten zie je voor welke waterlopen de waterschappen verantwoordelijk zijn en wat de maaiplanning is.

Bekijk de maaikaart van Waterschap de Dommel.

Bekijk de maaikaart van Waterschap Aa en Maas.

Digitale hoogtekaart (AHN)

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. Het bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter.Deze kaarten worden gebruikt voor water- en waterkeringbeheer. Aan de hand van de hoogte en het hoogteverloop van het maaiveld wordt bepaald of het water voldoende van het land kan stromen, hoe hoog het waterpeil in de sloten mag zijn, het water in rivieren, uiterwaarden en sloten voldoende kan worden afgevoerd en of de dijken nog hoog en sterk genoeg zijn. De digitale hoogtekaart van AHN is voor iedereen in te zien.

Bekijk de digitale hoogtekaart van AHN.

Perceelwijzer

Met de Perceelwijzer kan elke boer en tuinder, waar en wanneer dan ook, informatie raadplegen over zijn eigen perceel. Deze app geeft actuele en betrouwbare informatie over bijvoorbeeld onttrekkingsverboden, neerslagverwachtingen, grond- en oppervlaktewaterstanden. Daarnaast heeft de app een meldingsfunctie, zowel van gebruiker naar waterschap als andersom.

 

Klimaatstresstest

In de (nabije) toekomst krijgen inwoners van de gemeente Someren vaker te maken met water op straat als gevolg van hevige regenbuien. Ook komen er meer hittegolven voor zoals afgelopen zomer. Vooral de temperatuur in gebieden met veel verharding, zoals het centrum en de bedrijventerreinen, stijgt dan fors en zorgt voor hittestress.

Die extreme hitte geeft ook droogte. Dat maakt de koelste plekken in de gemeente met veel groen en bomen, zoals de omgeving van zwembad De Diepsteeckel en het Slievenpark, kwetsbaar. Dit zijn enkele conclusies uit de klimaatstresstest die de gemeente Someren vorig jaar liet uitvoeren.

De meest kwetsbare locaties voor klimaatverandering in Someren zijn visueel weergegeven in onderstaand figuur:

Totaalkaart Stresstesten Someren

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen dan horen we dat heel graag via onweerstaanbaar@someren.nl. Zo komen we samen steeds beter te weten hoe het watersysteem werkt.

Waterdata Actuele informatie over water

Met waterdata op websites van de waterschappen kun je zien hoe het is gesteld met het water in jouw omgeving. De waterschappen meten regelmatig (soms zelfs dagelijks) waterstanden in een beek, grondwaterstanden en stoffen die in het water voorkomen. Dat laatste zegt iets over de kwaliteit van het water. Al deze actuele waterinformatie staat online en is vrij beschikbaar via kaartverhalen. Voor Onweerstaanbaar Someren werden de data van Waterschap Aa en Maas en Waterschap de Dommel samengevoegd.

Kom meer te weten over het water in Someren en bekijk de actuele waterdata in kaartverhalen

Maaien van sloten en beken

Voor goed waterbeheer is het van belangrijk dat sloten, beken en waterlopen het hele jaar door goed worden onderhouden. Wateroverlast wordt daarmee voorkomen. Ieder jaar voeren de waterschappen en de gemeente daarom maaionderhoud uit. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. Heb je een perceel aan het water? Dan is het noodzakelijk en verplicht om medewerking te verlenen aan de maaiwerkzaamheden.

Benieuwd naar wanneer er gemaaid wordt? Op onze online maaikaarten zie je voor welke waterlopen de waterschappen verantwoordelijk zijn en wat de maaiplanning is.

Bekijk de maaikaart van Waterschap de Dommel.

Bekijk de maaikaart van Waterschap Aa en Maas.

Digitale hoogtekaart (AHN)

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. Het bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter.Deze kaarten worden gebruikt voor water- en waterkeringbeheer. Aan de hand van de hoogte en het hoogteverloop van het maaiveld wordt bepaald of het water voldoende van het land kan stromen, hoe hoog het waterpeil in de sloten mag zijn, het water in rivieren, uiterwaarden en sloten voldoende kan worden afgevoerd en of de dijken nog hoog en sterk genoeg zijn. De digitale hoogtekaart van AHN is voor iedereen in te zien.

Bekijk de digitale hoogtekaart van AHN.

Perceelwijzer

Met de Perceelwijzer kan elke boer en tuinder, waar en wanneer dan ook, informatie raadplegen over zijn eigen perceel. Deze app geeft actuele en betrouwbare informatie over bijvoorbeeld onttrekkingsverboden, neerslagverwachtingen, grond- en oppervlaktewaterstanden. Daarnaast heeft de app een meldingsfunctie, zowel van gebruiker naar waterschap als andersom.

 

Klimaatstresstest

In de (nabije) toekomst krijgen inwoners van de gemeente Someren vaker te maken met water op straat als gevolg van hevige regenbuien. Ook komen er meer hittegolven voor zoals afgelopen zomer. Vooral de temperatuur in gebieden met veel verharding, zoals het centrum en de bedrijventerreinen, stijgt dan fors en zorgt voor hittestress.

Die extreme hitte geeft ook droogte. Dat maakt de koelste plekken in de gemeente met veel groen en bomen, zoals de omgeving van zwembad De Diepsteeckel en het Slievenpark, kwetsbaar. Dit zijn enkele conclusies uit de klimaatstresstest die de gemeente Someren vorig jaar liet uitvoeren.

De meest kwetsbare locaties voor klimaatverandering in Someren zijn visueel weergegeven in onderstaand figuur:

Totaalkaart Stresstesten Someren

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen dan horen we dat heel graag via onweerstaanbaar@someren.nl. Zo komen we samen steeds beter te weten hoe het watersysteem werkt.