Ga naar content
Lees voor

Wateroverlast door hevige regenbuien

9 aug 2018

De verwachte en gewenste regen valt vandaag met bakken naar beneden. Helaas zorgt deze hevige regenval voor wateroverlast. We krijgen al diverse meldingen binnen over water in de straten. Helaas is wateroverlast bij heftige regenval niet altijd te voorkomen. Water op straat vormt niet direct een probleem. De berging op straat, tussen de trottoirbanden, hebben we juist heel hard nodig om droge voeten te houden.

Wateroverlast melden via BuitenBuiten-app

Rioolstelsels zijn zo ontworpen dat er gemiddeld 1x per 2 jaar een laagje water op straat mag komen staan. Komt het water in de buurt van woningen of staat er meer dan 15 cm water op straat, dan wordt het een probleem. Heb je last van grote hoeveelheden water in je straat of, erger nog, in je woning? Geef dit dan aan ons door via de BuitenBeter-app. Liefst met beeldmateriaal. Helaas kunnen we de overlast niet direct oplossen of verminderen. Het in beeld krijgen en houden van probleemgebieden, helpt ons wel om de juiste maatregelen te treffen om het water zo goed als mogelijk af te voeren. Heb je het idee dat de wateroverlast is ontstaan door een verstopping die in de afvoerkolk zit, dan kun je dit ook aan ons melden. Overtollig water wordt na een heftige bui overgestort in sloten. Zie je na een riooloverstort veel vervuiling in het oppervlaktewater, meldt dit dan ook. Waar nodig wordt de vervuiling opgeruimd.

Voorzichtig op de weg

Ben je onderweg en gaat je route door een straat waar water in staat? Wees dan verstandig en kies een andere route, bij voorkeur over een droge straat. Het rijden door een straat met water kan gevaar en extra wateroverlast opleveren. Door de grote hoeveelheden water kunnen riooldeksels los komen liggen. Dit kan gevaarlijk zijn. Op het moment dat het water hoog staat kan ook golfslag ontstaan als je er doorheen rijdt, daarmee bezorg je de bewoners (extra) overlast.

Wat gebeurt er in ons riool?

Ons rioolstelsel is ontworpen om regenbuien tot 20 mm te bergen en af te voeren naar het oppervlaktewater. Wanneer er op een bepaald moment een grote hoeveelheid neerslag valt, zoals vandaag, komt het rioolstelsel in de knel. Daarnaast is door de wekenlange droogte de grond hard en kan het water geen kant op. Onderstaand animatie-filmpje van stichting Rioned laat zien wat er gebeurt in het rioolstelsel in verschillende situaties.

Wateroverlast door hevige regenbuien 9 aug 2018

De verwachte en gewenste regen valt vandaag met bakken naar beneden. Helaas zorgt deze hevige regenval voor wateroverlast. We krijgen al diverse meldingen binnen over water in de straten. Helaas is wateroverlast bij heftige regenval niet altijd te voorkomen. Water op straat vormt niet direct een probleem. De berging op straat, tussen de trottoirbanden, hebben we juist heel hard nodig om droge voeten te houden.

Wateroverlast melden via BuitenBuiten-app

Rioolstelsels zijn zo ontworpen dat er gemiddeld 1x per 2 jaar een laagje water op straat mag komen staan. Komt het water in de buurt van woningen of staat er meer dan 15 cm water op straat, dan wordt het een probleem. Heb je last van grote hoeveelheden water in je straat of, erger nog, in je woning? Geef dit dan aan ons door via de BuitenBeter-app. Liefst met beeldmateriaal. Helaas kunnen we de overlast niet direct oplossen of verminderen. Het in beeld krijgen en houden van probleemgebieden, helpt ons wel om de juiste maatregelen te treffen om het water zo goed als mogelijk af te voeren. Heb je het idee dat de wateroverlast is ontstaan door een verstopping die in de afvoerkolk zit, dan kun je dit ook aan ons melden. Overtollig water wordt na een heftige bui overgestort in sloten. Zie je na een riooloverstort veel vervuiling in het oppervlaktewater, meldt dit dan ook. Waar nodig wordt de vervuiling opgeruimd.

Voorzichtig op de weg

Ben je onderweg en gaat je route door een straat waar water in staat? Wees dan verstandig en kies een andere route, bij voorkeur over een droge straat. Het rijden door een straat met water kan gevaar en extra wateroverlast opleveren. Door de grote hoeveelheden water kunnen riooldeksels los komen liggen. Dit kan gevaarlijk zijn. Op het moment dat het water hoog staat kan ook golfslag ontstaan als je er doorheen rijdt, daarmee bezorg je de bewoners (extra) overlast.

Wat gebeurt er in ons riool?

Ons rioolstelsel is ontworpen om regenbuien tot 20 mm te bergen en af te voeren naar het oppervlaktewater. Wanneer er op een bepaald moment een grote hoeveelheid neerslag valt, zoals vandaag, komt het rioolstelsel in de knel. Daarnaast is door de wekenlange droogte de grond hard en kan het water geen kant op. Onderstaand animatie-filmpje van stichting Rioned laat zien wat er gebeurt in het rioolstelsel in verschillende situaties.