Ga naar content
Lees voor

Someren opnieuw geteisterd door zware regenbuien

9 jun 2021

Op vrijdag 4 juni vielen in een groot gedeelte van Brabant grote stortbuien. Hierdoor ontstond ook in Lierop (zie foto) en Someren wateroverlast. Gelukkig zijn er voor zover bekend geen huizen ondergelopen.

Vanuit Onweerstaanbaar Someren werkt de gemeente Someren samen met de waterschappen hard aan oplossingen voor het teveel en tekort aan regenwater. Dat kunnen we echter niet alleen, We kunnen de wateroverlast het beste aanpakken door er met zijn allen iets aan te doen.

Belangrijk in die aanpak is slim en zuinig omgaan met ons regenwater en zorgen voor een groene(re) leefomgeving. We moeten regenwater zoveel mogelijk later wegzakken op de plaatsen waar het valt. De rioleringen stromen dan minder snel over. De grond wordt minder snel droog en we hoeven minder te sproeien.

In het programma Onweerstaanbaar Someren geven we regenwater daarom een centrale plaats.

We willen regenwater:

  • beter infiltreren in de bodem, het water komt daardoor niet in de riolering terecht, maar voedt het grondwater.
  • zo veel mogelijk opslaan in buffers en daarna gelijkmatiger afvoeren.
  • beter afvoeren, hierdoor ontstaat minder overlast bij hevige en langdurige neerslag

Regenwater in je eigen tuin

Ook jij kunt meedoen door regenwater vast te houden in je tuin. Dat levert jou gemak en tuinplezier, meer natuur en leven in je directe leefomgeving op. Bovendien draag je ook nog eens je steentje bij aan het beperken van wateroverlast bij extreme buien doordat de riolering minder snel overstroomt.

Hoe kun je meedoen? Afkoppelen!

Regenwater dat op daken valt, komt normaal gesproken via de regenpijp in de riolering terecht. Zonde, want het schone regenwater vermengt zich dan met vuil afvalwater. En aangekomen in de zuiveringsinstallatie moet het weer gereinigd worden! En wat vervelend is: bij hevige regenval raakt het riool eerder overvol. Het vuile rioolwater komt dan uit de putten en loopt over de straat. We kunnen hier snel verbetering in brengen door het regenwater niet meer naar de riolering te laten stromen.
We noemen dat: afkoppelen! Afkoppelen is vaak eenvoudiger dan je denkt en hoeft in veel gevallen niet méér te zijn dan het doorzagen van de regenpijp.

Afkoppelen? Wat levert het op?

  • Je gaat verdroging tegen: een waterrijke tuin is goed voor de biodiversiteit en draagt bij aan een gezonder en aantrekkelijker woon- en leefklimaat.
  • Je bespaart drinkwater. Opgevangen regenwater kun je bijvoorbeeld gebruiken om planten water te geven of het gras te besproeien. Bij hitte verdampt vocht in de tuin. Dat zorgt voor een verkoelend effect.
  • De grondwaterstand blijft beter op peil. De voorraad drinkwater wordt weer aangevuld.
  • Als we met zijn allen gaan afkoppelen, kunnen we samen voorkomen dat de riolering overbelast raakt en het vervuilde rioolwater op straat of het boerenland terechtkomt.

Kortom: afkoppelen levert jou méér dan alleen tuinplezier op.

Someren opnieuw geteisterd door zware regenbuien 9 jun 2021

Op vrijdag 4 juni vielen in een groot gedeelte van Brabant grote stortbuien. Hierdoor ontstond ook in Lierop (zie foto) en Someren wateroverlast. Gelukkig zijn er voor zover bekend geen huizen ondergelopen.

Vanuit Onweerstaanbaar Someren werkt de gemeente Someren samen met de waterschappen hard aan oplossingen voor het teveel en tekort aan regenwater. Dat kunnen we echter niet alleen, We kunnen de wateroverlast het beste aanpakken door er met zijn allen iets aan te doen.

Belangrijk in die aanpak is slim en zuinig omgaan met ons regenwater en zorgen voor een groene(re) leefomgeving. We moeten regenwater zoveel mogelijk later wegzakken op de plaatsen waar het valt. De rioleringen stromen dan minder snel over. De grond wordt minder snel droog en we hoeven minder te sproeien.

In het programma Onweerstaanbaar Someren geven we regenwater daarom een centrale plaats.

We willen regenwater:

Regenwater in je eigen tuin

Ook jij kunt meedoen door regenwater vast te houden in je tuin. Dat levert jou gemak en tuinplezier, meer natuur en leven in je directe leefomgeving op. Bovendien draag je ook nog eens je steentje bij aan het beperken van wateroverlast bij extreme buien doordat de riolering minder snel overstroomt.

Hoe kun je meedoen? Afkoppelen!

Regenwater dat op daken valt, komt normaal gesproken via de regenpijp in de riolering terecht. Zonde, want het schone regenwater vermengt zich dan met vuil afvalwater. En aangekomen in de zuiveringsinstallatie moet het weer gereinigd worden! En wat vervelend is: bij hevige regenval raakt het riool eerder overvol. Het vuile rioolwater komt dan uit de putten en loopt over de straat. We kunnen hier snel verbetering in brengen door het regenwater niet meer naar de riolering te laten stromen.
We noemen dat: afkoppelen! Afkoppelen is vaak eenvoudiger dan je denkt en hoeft in veel gevallen niet méér te zijn dan het doorzagen van de regenpijp.

Afkoppelen? Wat levert het op?

Kortom: afkoppelen levert jou méér dan alleen tuinplezier op.