Ga naar content
Lees voor

Werkgroep Water Strabrechtse Heide

15 mei 2018

 

In mei 2018 is de werkgroep Strabechtse Heide gestart. Deze werkgroep is een samenwerking van Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Someren, ZLTO, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Bosgroep, Waterschap Aa- en Maas. Zij verzamelen inhoudelijke feiten, om inzicht te krijgen in de impact van afvoer en/of berging van water op/over de Strabrechtse Heide op de aanwezige natuurwaarden.

Daarbij wordt ook de daarbij behorende gewenste waterkwaliteit van de Peelrijt bekeken. En hoe deze zich verhoudt tot de bestaande waterkwaliteit. In de DAS watersysteemanalyse zal bekeken worden of water in geval van calamiteiten kan worden afgevoerd over de Strabrechtse Heide. En welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

Resultaten van de werkgroep worden samen met andere onderzoeken bij elkaar gebracht. Daarna worden gezamenlijk maatregelen vastgesteld. Uiteindelijk moet duidelijkheid worden gecreëerd voor zowel de korte als lange termijn. En daarmee voor eventuele vervolgmaatregelen om wateroverlast en verdroging in de toekomst tegen te gaan.

Werkgroep Water Strabrechtse Heide 15 mei 2018

 

In mei 2018 is de werkgroep Strabechtse Heide gestart. Deze werkgroep is een samenwerking van Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Someren, ZLTO, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Bosgroep, Waterschap Aa- en Maas. Zij verzamelen inhoudelijke feiten, om inzicht te krijgen in de impact van afvoer en/of berging van water op/over de Strabrechtse Heide op de aanwezige natuurwaarden.

Daarbij wordt ook de daarbij behorende gewenste waterkwaliteit van de Peelrijt bekeken. En hoe deze zich verhoudt tot de bestaande waterkwaliteit. In de DAS watersysteemanalyse zal bekeken worden of water in geval van calamiteiten kan worden afgevoerd over de Strabrechtse Heide. En welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

Resultaten van de werkgroep worden samen met andere onderzoeken bij elkaar gebracht. Daarna worden gezamenlijk maatregelen vastgesteld. Uiteindelijk moet duidelijkheid worden gecreëerd voor zowel de korte als lange termijn. En daarmee voor eventuele vervolgmaatregelen om wateroverlast en verdroging in de toekomst tegen te gaan.