Ga naar content
Lees voor

Wethouder Louis Swinkels spreekt op klimaatconferentie

27 jun 2019

Het klimaat verandert. Hoosbuien, droge zomers en extremere waterstanden van de rivieren lijken meer dan ooit aan de orde van de dag te zijn. Wat betekent dit voor waterveiligheid, -overlast, -beschikbaarheid én –kwaliteit? En tot wat voor (hitte)stress leidt dit bij burgers en ondernemers? Deze thema’s kwamen op 27 juni aan de orde tijdens de Conferentie Klimaatadaptatie Zuid-Nederland in het Evoluon in Eindhoven. 

Wethouder Louis Swinkels van de gemeente Someren was een van de sprekers op de conferentie waarbij de samenwerking van de komende jaren centraal stond. Onweerstaanbaar Someren – waarin de gemeente Someren samenwerkt met de waterschappen De Dommel en Aan en Maas – wordt landelijk gezien als een voorbeeldproject dat inspeelt op de klimatologische ontwikkelingen. Met belanghebbenden de meningen en standpunten van organisaties echt scheiden van de feiten voorafgaand aan besluitvorming maakt de aanpak uniek.

Volgens wethouder Louis Swinkels is er de afgelopen jaren al hard gewerkt om onderling begrip te kweken en om onder meer inzicht te krijgen in waterstromen van riolering, afstromend regenwater en oppervlaktewater. ‘Toch staan we nog maar aan het begin van de transformatie naar een klimaatbestendiger inrichting, beheer en gebruik van de ruimte. Ook als organisatie moeten we nog leren hoe we ons als samenleving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat,’ zegt Swinkels. ‘Misschien moeten we meer doen vanuit een visie en samenhang dan teruggrijpen naar de veiligheid van nota’s en beleid.’

Adequaat samenwerken

Om voortvarend te werk te kunnen gaan, blijft het onverminderd noodzakelijk om adequaat samen te werken met  betrokken partijen. Swinkels: ‘Dit vergt een integrale benadering en organisatorisch inspelen op wat nodig is. Samenwerking tussen bestuur, ondernemers en inwoners is hierbij nodig.’

Wat levert dit op? Wat zijn de feiten én wat is de emotie? Waar liggen de kansen om klimaatadaptatie toe te passen? Hoe doe je dat dan in de praktijk en wat vraagt het van een bestuurder? Het zijn vragen die tijdens de conferentie aan bod zijn gekomen.

 

 

 

Wethouder Louis Swinkels spreekt op klimaatconferentie 27 jun 2019

Het klimaat verandert. Hoosbuien, droge zomers en extremere waterstanden van de rivieren lijken meer dan ooit aan de orde van de dag te zijn. Wat betekent dit voor waterveiligheid, -overlast, -beschikbaarheid én –kwaliteit? En tot wat voor (hitte)stress leidt dit bij burgers en ondernemers? Deze thema’s kwamen op 27 juni aan de orde tijdens de Conferentie Klimaatadaptatie Zuid-Nederland in het Evoluon in Eindhoven. 

Wethouder Louis Swinkels van de gemeente Someren was een van de sprekers op de conferentie waarbij de samenwerking van de komende jaren centraal stond. Onweerstaanbaar Someren – waarin de gemeente Someren samenwerkt met de waterschappen De Dommel en Aan en Maas – wordt landelijk gezien als een voorbeeldproject dat inspeelt op de klimatologische ontwikkelingen. Met belanghebbenden de meningen en standpunten van organisaties echt scheiden van de feiten voorafgaand aan besluitvorming maakt de aanpak uniek.

Volgens wethouder Louis Swinkels is er de afgelopen jaren al hard gewerkt om onderling begrip te kweken en om onder meer inzicht te krijgen in waterstromen van riolering, afstromend regenwater en oppervlaktewater. ‘Toch staan we nog maar aan het begin van de transformatie naar een klimaatbestendiger inrichting, beheer en gebruik van de ruimte. Ook als organisatie moeten we nog leren hoe we ons als samenleving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat,’ zegt Swinkels. ‘Misschien moeten we meer doen vanuit een visie en samenhang dan teruggrijpen naar de veiligheid van nota’s en beleid.’

Adequaat samenwerken

Om voortvarend te werk te kunnen gaan, blijft het onverminderd noodzakelijk om adequaat samen te werken met  betrokken partijen. Swinkels: ‘Dit vergt een integrale benadering en organisatorisch inspelen op wat nodig is. Samenwerking tussen bestuur, ondernemers en inwoners is hierbij nodig.’

Wat levert dit op? Wat zijn de feiten én wat is de emotie? Waar liggen de kansen om klimaatadaptatie toe te passen? Hoe doe je dat dan in de praktijk en wat vraagt het van een bestuurder? Het zijn vragen die tijdens de conferentie aan bod zijn gekomen.